Đưa một tựa game ra thị trường, các nhà thiết kế game cần làm gì? P.2

Sau khi đã có ý tưởng và kế hoạch sơ khảo về game thì các bên sẽ bắt tay vào thực hành, tuy nhiên không như ngành nghề khác, chỉ cần bắt tay vào thực hiện theo các bản thảo. Đối với công việc lập trình game, mọi việc còn phức tạp hơn nhiều. Đó là lý do mà các nhà làm game phải thử – sai – thử lại rất nhiều lần, cho đến khi ý tưởng sơ khai được chấp thuận. 

Vậy làm như thế nào? Giờ là lúc để thực sự bắt tay vào việc chính. 

Giai đoạn phát triển

Trong giai đoạn này, sẽ diễn ra quá trình hoàn thiện đến 90% một tựa game. Đây là lúc mà những tài sản sở hữu trí tuệ được thiết kế cũng như các mã nguồn của game được thành hình. Asset là một khái niệm cực kỳ rộng, có thể dùng để chỉ những bản vẽ concept 2D, mô hình cành cây ngọn cỏ, nhân vật hoặc những file mô tả chuyển động của các sự vật. 

Trong các giai đoạn thì đây là lúc cần nhiều nhân sự nhất, gồm lập trình viên viết mã nguồn, họa sĩ tạo asset, chuyên gia âm thanh và sáng tác nhạc, biên kịch viết kịch bản game cũng như lời thoại cần có, gameplay tester… Mỗi người mỗi giai đoạn sẽ có những công việc khác nhau, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn riêng. 

Ví dụ:

Thiết kế game cần có hiểu biết về kỹ thuật, vừa có cả đầu óc nghệ thuật. Họ hoạt động như một kỹ sư đi sáng tác nhạc vậy. Sự sáng tạo luôn tạo ra lợi thế cũng như sự độc đáo cho bất kỳ tựa game nào. Trong quá trình này các nhà thiết kế găm sẽ thử nhiều phương án, loại bỏ, chọn những thứ ăn nhập hoặc thừa thãi trong game. Định hình phong cách hình ảnh cũng như cốt truyện thay đổi vì mục đích tạo ra sản phẩm cuối cùng ấn tượng nhất. 

Lập trình viên viết nên những lệnh điều khiển trong toàn bộ game, điều khiến các nhân vật, NPC… lúc này họ sẽ quyết định xem nên chọn engine nào để phát triển sản phẩm, sửa lỗi phát sinh trong quá trình phát triển game. 

Thiết kế gameplay là giai đoạn tốn nhiều thời gian hoàn thành nhất. Đây là lúc mà các họa sĩ, nhà phát triển game, designer cùng nghiên cứu và thống nhất các công cụ để tạo không gian game, xây dựng level cho các game thủ, những yếu tố quyết định thành bại của một game.