Những trang web và ứng dụng sẽ trả tiền cho bạn để chơi trò chơi miễn phí (phần 2)

Cash Crate Cash Crate là một trang web GPT khác tương tự như InboxDollars và Swagbucks cho phép bạn chơi trò chơi để kiếm tiền mặt. Bạn có thể tham gia các giải đấu tại đây để kiếm điểm khi hoàn thành các hành động Xem Tiếp